ΚΙΛΟΒΑΤΩΡΑ – ΤΙΜΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Share This Post

Ο κάθε καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας αυτό που αναζητά είναι  όσο το δυνατόν μικρότερη τιμή κιλοβατώρας (kWh). Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας,  παρουσιάζουν στους καταναλωτές τις εκπτωτικές προσφορές τους, που  όμως αρκετές φορές δεν είναι ξεκάθαρες και πολλές φορές στα «ψιλά γράμματα» αναγράφονται κάποιοι όροι που οι καταναλωτές μπορεί να μην προσέξουν καν.

Είναι γεγονός, ότι ανάλογα με τον πάροχο, η τιμή κιλοβατώρας εμφανίζει σημαντικές διακυμάνσεις στην αγορά και οι  προτεινόμενες τιμές βασίζονται στην τιμολογιακή πολιτική της κάθε εταιρείας. Για το λόγο αυτό, καλό θα ήταν να βασιζόμαστε σε ανθρώπους με γνώση του αντικειμένου ούτως ώστε με τον τρόπο αυτό να κάνουμε την καλύτερη επιλογή στην οποία μπορούμε να ανταπεξέλθουμε οικονομικά. 

Είναι επίσης μια πραγματικότητα ότι δεν είναι όλοι οι καταναλωτές εξοικειωμένοι με την επιλογή εναλλακτικού παρόχου. Εμείς, στην RFCGROUP θα προσπαθήσουμε να σας πληροφορήσουμε για να γνωρίζετε την διαδικασία και να ενημερωθείτε για τις εταιρείες και τις παροχές τους.   

Ξεκινάμε, ενημερώνοντάς σας, ότι η ηλεκτρική ενέργεια μετράται έχοντας την κιλοβατώρα (kWh) ως μονάδα. Η κάθε κιλοβατώρα αντιστοιχεί στην ενέργεια που παράγεται ή καταναλώνεται μέσα σε μια ώρα  με σταθερή ισχύ ενός κιλοβάτ (kW). Μονάδα μέτρησης της ισχύος είναι το κιλοβάτ. Για να καταλάβει κάποιος τον τρόπο υπολογισμού και διαμόρφωσης των τιμολογίων, θα πρέπει να γνωρίζει αυτά τα δύο μεγέθη. Το κιλοβάτ, που είναι η μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ισχύος, και την κιλοβατώρα, τη μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ενέργειας.   

Η τιμή της κιλοβατώρας εμφανίζει διακυμάνσεις ανάλογα με την και τη διαμορφώνουν παράγοντες όπως ο προμηθευτής ενέργειας και το εκάστοτε πρόγραμμα. Πολλές φορές ως καταναλωτές βλέπουμε προγράμματα με χαμηλό κόστος κιλοβατώρας και σημαντικές εκπτώσεις, παραλείποντας να διαβάσουμε προσεκτικά τους όρους που τα συνοδεύουν. Έτσι, όταν λάβουμε τον πρώτο λογαριασμό συνειδητοποιούμε ότι το πρόγραμμα που επιλέξαμε ίσως δεν είναι τόσο επωφελές για την τσέπη μας όσο πιστεύαμε αρχικά.

Χρήσιμες συμβουλές

-Για να αποφασίσουμε εάν είναι όντως φθηνή η τιμή κιλοβατώρας στο πρόγραμμα που επιλέγουμε, πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν οι παράγοντες της εμπρόθεσμης εξόφλησης του λογαριασμού και της οριακής τιμής συστήματος (ΟΤΣ). Εάν δεν διατυπώνονται με σαφήνεια οι δύο αυτοί παράγοντες στο πρόγραμμά μας, πιθανώς το κόστος ανεβαίνει σημαντικά. Πρέπει επίσης να προσέξουμε ιδιαιτέρως τη Ρήτρα ΟΤΣ, η οποία μπορεί να παρουσιάσει μεγάλες διακυμάνσεις, αλλά και το πάγιο ή τη συνδρομή του κάθε παρόχου.   

-Πολύ σημαντική είναι επίσης η τιμολογιακή πολιτική του παρόχου που θα επιλέξουμε. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η μειωμένη τιμή κιλοβατώρας που θα έχουμε θα ισχύει για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου μας, και όχι  για μερικούς μήνες. 

-Σε πολλές περιπτώσεις, τα συμβόλαια παροχής ρεύματος συνοδεύονται από όριο κατανάλωσης. Αυτό σημαίνει ότι εάν καταναλώσουμε περισσότερη ενέργεια από το όριο αυτό, η τιμή της κιλοβατώρας αλλάζει.   

-Οικονομικότερη τιμή κιλοβατώρας προσφέρουν επίσης το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) και το νυχτερινό ρεύμα.

Περισσότερα άρθρα

Επιλογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: Εξερεύνηση ηλιακών συλλεκτών και άλλων βιώσιμων πηγών ενέργειας

“Ποιες Ακριβώς Είναι Οι Ανάγκες Σας Στην Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας” – Μέρος 10. Επιλογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: Εξερεύνηση ηλιακών συλλεκτών και άλλων βιώσιμων πηγών ενέργειας

Συνήθειες εξοικονόμησης ενέργειας: Μικρές αλλαγές για να κάνετε μεγάλη διαφορά στην κατανάλωση ρεύματος

Όσον αφορά τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμη και μικρές αλλαγές μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο. Η ανάπτυξη συνηθειών εξοικονόμησης ενέργειας όχι μόνο συμβάλλει