ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΠΑΡΟΧΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Share This Post

Η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και, ως εκ τούτου, ο κάθε καταναλωτής έχει διαφορετικές ανάγκες ενέργειας. Οπότε, η διαδικασία της επιλογής ενός νέου παρόχου παίρνει περισσότερο χρόνο και έχει μεγαλύτερη σημασία από την αλλαγή αυτή καθαυτή. Επιβάλλεται να μπορείτε να κατανοήσετε από τι αποτελείται ένας λογαριασμός, ποιες χρεώσεις αφορούν αποκλειστικά τον πάροχο, ποιες είναι για τρίτους, αν υπάρχουν εκπτώσεις κ.λπ. Θα πρέπει να έχετε εικόνα της ετήσιας κατανάλωσής σας ανάλογα με την εποχή.   

Μεταφορά στοιχείων και δικαιολογητικά για αλλαγή ονόματος

Στην περίπτωση του οικιακού ρεύματος, οι περισσότεροι πάροχοι  ζητούν από τους καταναλωτές ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους τα ίδια δικαιολογητικά. Εάν πρόκειται για επιχείρηση, τα έγγραφα διαφέρουν.

Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το όνομα του χρήστη της παροχής σας, ο οποίος στο εξής θα αναλάβει την πληρωμή των λογαριασμών ρεύματος. Αυτή η διαδικασία γίνεται εάν σε ένα ακίνητο υπάρχει νέος ενοικιαστής ή ο προηγούμενος έχει αφήσει χρέος. Εάν θέλετε να υπογράψετε σύμβαση με νέο πάροχο και να μεταφέρετε στα δικά σας στοιχεία τους λογαριασμούς του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, τότε θα πρέπει να συγκεντρώσετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να τα καταθέσετε στον πάροχο για την αλλαγή ονόματος. Εάν π.χ. είστε νέος ενοικιαστής σε κατοικία και υπάρχει χρέος από τον προηγούμενο, η λύση για να μην αναμιχθείτε στις οφειλές αυτές είναι να καταθέσετε στον πάροχο το ενοικιαστήριο συμβόλαιό σας, καθώς και μια υπεύθυνη δήλωση ότι το χρέος δεν αφορά εσάς ή τον ιδιοκτήτη. Για αλλαγή ονόματος με δωρεάν παραχώρηση του ακινήτου, θα χρειαστούν πρόσθετα δικαιολογητικά.

Περισσότερα άρθρα

Επιλογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: Εξερεύνηση ηλιακών συλλεκτών και άλλων βιώσιμων πηγών ενέργειας

“Ποιες Ακριβώς Είναι Οι Ανάγκες Σας Στην Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας” – Μέρος 10. Επιλογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: Εξερεύνηση ηλιακών συλλεκτών και άλλων βιώσιμων πηγών ενέργειας

Συνήθειες εξοικονόμησης ενέργειας: Μικρές αλλαγές για να κάνετε μεγάλη διαφορά στην κατανάλωση ρεύματος

Όσον αφορά τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμη και μικρές αλλαγές μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο. Η ανάπτυξη συνηθειών εξοικονόμησης ενέργειας όχι μόνο συμβάλλει