ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Share This Post

Για να είναι αποτελεσματική η σύγκριση των διαφόρων παρόχων, θα πρέπει να αποφύγουμε πιθανές παρανοήσεις, ώστε τα συμπεράσματά μας να είναι ασφαλή και να καταλήξουμε σε σωστές αποφάσεις.

Η τιμή κιλοβατώρας, είναι ο πρώτος παράγοντας που εξετάζουμε και το σημείο εστίασης των παρόχων για τη διαφοροποίηση των προσφορών τους. Κυμαίνεται από 0,055 €/kWh έως 0,11 €/kWh. Οι διαφημίσεις των πακέτων που βλέπουμε δεν διευκρινίζουν πάντα την προέλευση των μεγάλων αυτών διαφορών. Ενδέχεται να μιλάμε μια εκπτώσεις που θα έχουν ισχύ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ή για διαφορές στις ρήτρες, τα πάγια κ.λπ.

Ο  καταναλωτής θα πρέπει να ακολουθήσει μια πιο ολιστική προσέγγιση κατά την επιλογή του και να εξετάσει το συνολικό κόστος του τιμολογίου του, και όχι αποκλειστικά την τιμή κιλοβατώρας ή το πάγιο/τη συνδρομή. Τα σημαντικότερα στοιχεία που πρέπει να διερευνούμε είναι εάν λαμβάνουμε κάποια έκπτωση για την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών μας, εάν εφαρμόζεται ρήτρα ΟΤΣ και εάν οφείλουμε να πληρώσουμε κάποια εγγύηση για τη μετάβαση στον νέο πάροχο.

Περισσότερα άρθρα

Επιλογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: Εξερεύνηση ηλιακών συλλεκτών και άλλων βιώσιμων πηγών ενέργειας

“Ποιες Ακριβώς Είναι Οι Ανάγκες Σας Στην Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας” – Μέρος 10. Επιλογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: Εξερεύνηση ηλιακών συλλεκτών και άλλων βιώσιμων πηγών ενέργειας

Συνήθειες εξοικονόμησης ενέργειας: Μικρές αλλαγές για να κάνετε μεγάλη διαφορά στην κατανάλωση ρεύματος

Όσον αφορά τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμη και μικρές αλλαγές μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο. Η ανάπτυξη συνηθειών εξοικονόμησης ενέργειας όχι μόνο συμβάλλει